Danh Sách Cửa Hàng Giao Dịch Viettel Tại Thanh Hóa

Các cửa hàng giao dịch Viettel tại Thanh Hóa mới nhất

Thanh Hóa là 1 tỉnh có diện tích khá rộng với rất nhiều huyện khác nhau nên cũng có rất nhiều cửa hàng giao dịch của Viettel các bạn có thể tham khảo danh sách chi tiết các chi nhánh viettel Thanh Hóa ở dưới đây với giờ làm việc và số điện thoại.

1. Cửa hàng giao dịch Viettel Nghi Sơn

Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia

Điện thoại: 037.6505999

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

2. Cửa hàng giao dịch Viettel Quảng Xương

Địa chỉ: SN: 140 – KP1 – Thị trấn Quảng Xương – Huyện quảng xương – Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6279000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

3. Cửa hàng giao dịch Viettel Đông Sơn

Địa chỉ: Số 125 Khối 3 Thị Trấn Rừng Thông Đông Sơn Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6759000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

4. Cửa hàng giao dịch Viettel Vạn Hà Thiệu Hóa

Địa chỉ: Số nhà 240 Tiểu khu 12 TT Vạn Hà Thiệu Hóa Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6270001

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

5. Cửa hàng giao dịch Viettel Hậu Lộc

Địa chỉ: Số nhà 172 Khu 2 TT Hậu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6276000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

6. Cửa hàng giao dịch Viettel Thọ Xuân

Địa chỉ: Số nhà 157 Lê Hoàn Khu 1 TT Thọ Xuân Thọ Xuân Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6287000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

7. Cửa hàng giao dịch Viettel Quán Lào Yên Định

Địa chỉ: Số nhà 19B Khu 5 TT Quán Lào Yên Định Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6288000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

8. Cửa hàng giao dịch Viettel Nga Sơn

Địa chỉ: Số 246 Tiểu Khu 2 Thị Trấn Nga Sơn Nga Sơn Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6505000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

9. Cửa hàng giao dịch Viettel Hà Trung

Địa chỉ: Số 317 Tiểu khu 3 TT Hà Trung Hà Trung

Điện thoại: 037.6261098

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

10. Cửa hàng giao dịch Viettel Vĩnh Lộc

Địa chỉ: Số nhà 95 Khu 1 TT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6298000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

11. Cửa hàng giao dịch Viettel Như Thanh

Địa chỉ: Số 175B Khu phố 2 TT Bến Sung Như Thanh Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6673000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

12. Cửa hàng giao dịch Viettel Như Xuân

Địa chỉ: Số nhà 24 Khu Phố 2 TT Yên Cát Như Xuân Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6674000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

13. Cửa hàng giao dịch Viettel Thường Xuân

Địa chỉ: Tiểu Khu 1 TT Thường Xuân Thường Xuân Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6675000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

14. Cửa hàng giao dịch Viettel Ngọc Lạc

Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Trãi Thị Trấn Ngọc Lạc Ngọc Lạc Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6609000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

15. Cửa hàng giao dịch Viettel Kim Tân Thạch Thành

Địa chỉ: Số 123 Khu 1 TT Kim Tân Thạch Thành Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6295000

Giờ mở cửa: 8h00 – 16h30

16. Cửa hàng giao dịch Viettel Lang Chánh

Địa chỉ: Tổ 3 Phố 1 Thị Trấn Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6638933

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

17. Cửa hàng giao dịch Viettel Cẩm Thủy

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng 1-2 xã Cẩm Sơn Cẩm Thủy Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6575000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

18. Cửa hàng giao dịch Viettel Bá Thước

Địa chỉ: Phố 1 TT Cành Nàng, Bá Thước thanh Hóa

Điện thoại: 037.6565000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

19. Cửa hàng giao dịch Viettel Quan Hóa

Địa chỉ: Khu 5 TT Quan Hóa, Quan Hóa Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6628198

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

20. Cửa hàng giao dịch Viettel Quan Sơn

Địa chỉ: Khu 3 Thị Trấn Quan Sơn, Quan Sơn Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6525689

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

21. Cửa hàng giao dịch Viettel Mường Lát

Địa chỉ: Khu 2 Thị Trấn Mường Lát Mường Lát Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6767924

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

22. Cửa hàng giao dịch Viettel Nguyễn Du Sầm Sơn

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du Trường Sơn Sầm Sơn Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6271001

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

23. Cửa hàng giao dịch Viettel Nông Cống

Địa chỉ: Số 07, Nam Tiến, Tiểu khu Xuân Hòa TT Nông Cống Nông Cống Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6284000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

24. Cửa hàng giao dịch Viettel Triệu Sơn

Địa chỉ: 303 Phố Giắt Thị Trấn Triệu Sơn Triệu Sơn Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6737000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

25. Cửa hàng giao dịch Viettel Hoằng Hóa

Địa chỉ: SN 92 Trung Sơn, Tiểu Khu Vinh Sơn Thị Trấn Bút Sơn Huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6280001

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

26. Cửa hàng giao dịch Viettel Nguyễn Trãi Bỉm Sơn

Địa chỉ: Số nhà 29 Trần Phú Ba Đình Bỉm Sơn Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6286000

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

27. Cửa hàng giao dịch Viettel Quang Trung Đông Vệ

Địa chỉ: Số 533 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6689888

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

28. Cửa hàng giao dịch Viettel Tĩnh Gia

Địa chỉ: Số nhà 07 Tiểu Khu 6 TT Tĩnh Gia Tĩnh Gia Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6285000

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

29. Cửa hàng giao dịch Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương

Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương TP Thanh Hóa Thanh Hóa

Điện thoại: 037.6250098

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00