Danh Sách Cửa Hàng Giao Dịch Viettel Tại Khánh Hòa

Các cửa hàng giao dịch Viettel tại Khánh Hòa Nha Trang mới nhất

Dưới đây là danh sách các cửa hàng viettel tại Khánh Hòa, Nha Trang và các huyện khác có thể sẽ hữu ích với nhiều bạn đặc biệt là các bạn đi du lịch chưa biết địa điểm có thể tìm cho mình điểm giao dịch gần nhất nhé.

1. Cửa hàng giao dịch Viettel Coop Mart Nha Trang

Địa chỉ: 02 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.250005

Giờ mở cửa: 8h30 – 21h30

2. Cửa hàng giao dịch Viettel Coop Mart Nha Trang

Địa chỉ: 02 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.250005

Giờ mở cửa: 8h30 – 21h30

3. Cửa hàng giao dịch Viettel Lộc Thọ

Địa chỉ: 17 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.250002

Giờ mở cửa: 7h30 – 20h00

4. Cửa hàng giao dịch Viettel Diên Khánh

Địa chỉ: 154 Lạc Long Quân, TT Diên Khánh, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.259002

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

5. Cửa hàng giao dịch Viettel Khánh Vĩnh

Địa chỉ: 39 Đường 2/8, TT Khánh Vĩnh Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.268002

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

6. Cửa hàng giao dịch Viettel Phương Sơn

Địa chỉ: 51 Đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.255509

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

7. Cửa hàng giao dịch Viettel Phương Sơn

Địa chỉ: 51 Đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.255509

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

8. Cửa hàng giao dịch Viettel Cam Lâm

Địa chỉ: 278 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.260455

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

9. Cửa hàng giao dịch Viettel Cam Lâm

Địa chỉ: 278 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.260455

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

10. Cửa hàng giao dịch Viettel Khánh Sơn

Địa chỉ: 07 Nguyễn Văn Trối, TT Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.266198

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

11. Cửa hàng giao dịch Viettel Ninh Hòa

Địa chỉ: 461 Trần Quý Cáp, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.265178

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

12. Cửa hàng giao dịch Viettel Hùng Vương

Địa chỉ: 272 Hùng Vương, TT Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.274178

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h30

13. Cửa hàng giao dịch Viettel Cam Ranh

Địa chỉ: 909 Đại Lộ Hùng Vương, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.507770

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

14. Cửa hàng giao dịch Viettel Cam Ranh

Địa chỉ: 909 Đại Lộ Hùng Vương, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.507770

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

15. Cửa hàng giao dịch Viettel Vĩnh Nguyên

Địa chỉ: 09 Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0586.253178

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00